Sobota, 28 of Březen of 2020

Máme pozemek !

Máme pro všechny dobrou zprávu. Konečně jsme sehnali pozemek, který bude svými parametry vyhovovat našemu cvičáku.

 

cvicak600

 Během předchozích třech měsíců jsme strávili mnoho času hledáním pozemku, který by vyhovoval vybudování cvičáku.  Obvolali jsme OÚ v okolí, rozeslali žádosti s uvedením našeho problému a zkoušeli osobní návštěvy. Více méně se nám snažili všichni pomoci, avšak nejvíce se angažoval náš mateřský OÚ Chlumec. Zde jsme několikrát byli na poradě u místostarosty pana Slavíka, z kterého hned od počátku bylo patrné, že mu náš problém není lhostejný. Ve chvíli, kdy jsme vyhověli jeho žádosti, abychom dosadili jednoho z našich členů a zároveň občana Chlumce, do Komise pro kulturu a sport a po konzultaci se tohoto úkolu ujala Irča Cimrmanová, naše spolupráce nabrala otáčky.

 Předkládali nám pozemky, na kterých by bylo možné cvičák vybudovat a s přiděleným konzultantem ze strany obce, panem Loudou, jsme je obcházeli. Poté jsme prověřili majitele a zde jsme vždy narazili na problém. Většina pozemků byla v soukromém vlastnictví a majitelé by nám ho raději prodali, než pronajímali. Při dnešních cenách pozemků jsme se pohybovali v částkách statisíců až milionů, proto jsme usoudili, že jediné východisko je, sehnat pozemek obce nebo státu. Obec je v exekuci, ale i tak některými pozemky ještě disponuje a ty nám nabídla. Mnoho z nich, bylo uprostřed obrovských luk v okolí Chlumce, bez příjezdové komunikace a ve svahu. Jeden pozemek byl za kotelnou v Chlumci, relativně rovný, avšak velmi blízko obytné části a tak jsme usoudili, že by si místní lidé začali velice brzy stěžovat na intenzivní štěkot, který nazývají hluk. Dále tu byl pozemek mírně svažitý na břehu rybníka v úrovni tenisových kurtů, ten však je veden jako les a není v Územním plánu a proto se na něm nedá postavit plot, natož pak nějaké zázemí. Pozemek pod fotbalovým hřištěm je ještě v jednání, ale pokud bychom ho dostali, museli bychom ho několikrát za rok nechat využívat i veřejnost, jelikož tam probíhají nejrůznější akce obce. Majitelem tohoto pozemku jsou Lesy České republiky a ty, jak jsme se posléze dověděli, chtějí velmi vysoké částky za roční pronájem. V tomto případě kolem padesáti tisíc ročně.

Po těchto útrapách a ve chvíli, kdy už jsme si mysleli, že náš problém nemá východisko, nám v hledáčku uvízl nenápadný rovinatý pozemek. Leží hned vedle asfaltové komunikace III. třídy, v dosahu MHD se zastávkou v Přestanově nebo v Chlumci. Je obrostlý ze tří stran vysokými stromy, hned vedle něj teče asi metr široký potůček a 10 metrů od vrchního cípu pozemku je rybníček. Majitelem je Pozemkový fond a po konzultaci s ním jsme zjistili, že pronájem je možný, za cenu 1-2 Kč/m2, což by obnášelo 6000-12000,-Kč ročně. Dále jsme museli prověřit na Stavebním úřadu, zda nám zde dovolí provést námi požadované úpravy. Dozvěděli jsme se, že nemají námitek a jen si musíme zajistit souhlasné vyjádření majitele sousedícího vodního toku (Povodí Ohře) s využitím tohoto pozemku pro účel cvičáku, z důvodu ochrany povrchových vod. Dále proběhla komunikace se starostou, který nám také odsouhlasil využití tohoto pozemku pro tento účel.

 

 

 

                                                  

 

Vše se zdá být na dobré cestě a tak jsme projednali ve výboru ZKO 157 úmysl, si tento pozemek pronajmout a zřídit tu cvičák. Tento návrh byl výborem jednohlasně odsouhlasen a v nejbližších dnech bude zveřejněn zápis z této schůzky. Začínáme kalkulovat potřebné úpravy a vytvářet harmonogram prací, který bude zveřejněn na členské schůzi ZKO 157. Rádi bychom všem zdůraznili, že jsme teprve  na začátku a čeká nás všechny hodně práce, abychom tento pěkný kus louky proměnili v cvičiště našich hafanů, a neznamená to, že když máme pozemek, tak tam za měsíc  už budeme cvičit.

 

kn600


Leave a Comment

You need to be loged to make a comment


Comments RSS TrackBack 1 comment

TrackBack

Novinky z roku 2011 » ZKO Chlumec (ZKO 157)

[...] Nový článek ohledně cvičáku !!!!! zde… [...]